Naše služby

Fyzická ostraha objektů

ostraha, která zamezí majetkovým škodám, škodám na zdraví a dalším potenciálním rizikům

 • Fyzická ostraha objektů
 • Zamezení krádeží či vandalismu
 • Recepční služby a služby na vrátnicích a vstupech do objektů

Film-televize-přímé přenosy 

Lock-up  po celé České republice

Ostraha a Lock-up při natáčení filmových a televizních natáčení a přímých přenosů

 • Kompletní ostraha majetku a osob v průběhu natáčení filmových a televizních produkcí
 • Ostraha majetku a osob v průběhu přímých televizních přenosů a v době nepřítomnosti personálu
 • Lock-up v průběhu natáčení na frekventovaných místech, zajištění prostoru pro natáčení 
 • Zajištění a ostraha base pro příjezd techniky a zázemí a v průběhu natáčení
 • Zajištění přípravy prostoru natáčení - vyparkování vozidel, ostraha před a po příjezdu techniky a zázemí, spolupráce s obecní policií
 • Zajištění bezpečnosti v silničním provozu v okolí prostoru natáčení

Bezpečnost obcí

fyzická kontrola v kritických oblastech jednotlivých obcí, tzv. na míru

 • Dohled nad jednotlivými objekty, které jsou častými oběťmi krádeží či vandalismu - například zastávky hromadné dopravy, hřbitovy, kostely, které specifikují sami zástupci konkrétní obce
 • Dohled na porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení - například podomní prodej, či rušení klidu
 • Dosah v případě upozornění na porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení
 • Preventivní kontroly předcházející vznikům škod na majetku a zdraví vlivem živelních událostí nebo technologických havárií - oheň, voda, vítr apod.
 • Následná pomoc profesionálním složkám při záchraně obětí a likvidaci následků mimořádných událostí, včetně dopravních nehod
 • Bezpečnost v silničním provozu - ostraha přechodů pro chodce na kritických místech - například v blízkosti škol

Pořadatelská služba

profesionální dohled nad organizací sportovních a kulturních akcí

 • Koordinace při vstupu i odchodu návštěvníků
 • Organizace parkovišť
 • Ostraha vstupu do vyhrazených prostor

Dálkový elektronický dozor

dálkové nepřetržité střežení objektů

 • Dosah v případě narušení bezpečnosti objektu
 • Zajištění instalace bezpečnostních systémů

Ostraha obchodů

Ostraha vnitřních prostor obchodů a obchodních center

 • Kontrola vstupů do obchodních center
 • Dohled na dodržování nařízení jednotlivých subjektů například v souvislosti s nařízeními vlády
 • Zamezení krádeží v obchodech a nákupních centrech

Dále zajišťujeme

Preventivní patroly v rekreačních oblastech v době minimálního provozu v těchto objektech mimo sezónu a v době zvýšené kriminality vloupáním a krádeží zahradní techniky a drobné elektroniky

Miroslav Brzák - Bezpečnost Horácka
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!